AMBCG je član

Panelisti u okviru teme „Upravljanje incidentnim situacijama na moru i lukama“bili su:

 1. Mladen Bulatović, direktor Sektora bezbjednosti, Luka Bar, Crna Gora:
 2. Christophe Bergeon, regionalni carinski ataše za Jugoistočnu Evropu i
  Balkan, Ambasada Francuske u Srbiji;
 3. Matevž Bregar, specijalista za bezbjednosti, Luka Kopar, Slovenija;
 4. Vladimir Kašćelan, menadžer bezbjednosti i zaštite, Jugopetrol, Crna Gora;
 5. Alfred Velaj, direktor Sektora bezbjednosti, Luka Drač, Albanija;
 6. Boško Drakulović, oficir bezbjednosti, Luka Kotor, Crna Gora;
 7. Kapetan Zoran Nikitović, vlasnik preduzeća „Hemosan“, doo Bar, za zaštitu
  mora, luka, i marina od zagađenja kao i prihvat opasnog i neopasnog
  otpada, Crna Gora.