AMBCG je član

Stručne konsultacije iz oblasti: Zaštita lica i imovine, Zaštita i spašavanja, Zaštita od požara i Zaštita na radu

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na “Stručne konsultacije” koje organizuju Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Stručne konsultacije će se održati 11. juna 2024. godine (utorak), sa početkom u 09,00 časova, u hotelu “Splendid” u Bečićima.

Listu učesnika čine vodeći stručnjaci u sektoru bezbjednosti, uključujući i predstavnike resornih državnih organa Crne Gore.

Stručne konsultacije će biti iz oblasti : Zaštita lica i imovine, Zaštita i spašavanja, Zaštita od požara i Zaštita na radu.

Asocijacija menadžera bezbjednosti Crne Gore kao reprezentativna strukovna organizacija pravnih i fizičkih lica koja se bave bezbjednosnim poslovima u javnom i privatnom sektoru na području države Crne Gore ima za cilj podizanje bezbjednosne kulture na viši nivo uz razmjenu iskustava i primjenu najboljih praksi u svakodnevnom radu.

Dolazak ljetnje sezone i povećan broj gostiju donosi i veće bezbjednosne izazove. Cilj ovih konsultacija je da se odgovorne osobe u sektoru bezbjednosti u privatnom i javnom sektoru, u direktnoj komunikaciji sa stručnjacima iz oblasti bezbjednosti, upoznaju sa najnovijim propisima, praksama i konkretnim mjerama koje treba preduzeti u cilju bezbjednosti gostiju i zaposlenih.

Imajući u vidu da je broj mjesta ograničen, a kako bismo olakšali organizaciju i obezbijedili planirani tok događaja molim Vas, budite ljubazni te blagovremeno izvršite obaveznu elektronsku prijavu, putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWMYx0MeyrMe6qhws1ZEzfOHgGczBiMl557xpsdi4fy7dFmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&pli=1

Radujemo se Vašem prisustvu i zajedničkom radu na unapređenju bezbjednosti.