AMBCG je član

Asocijacija nastavlja  sa svojim regionalnim  aktivnostima

Međunarodna konferencija “Dani korporativne bezbjednosti”  održava se 13. i 14. maja na Brdu kod Kranja, u organizaciji Slovenačkog udruženja za korporativnu bezbjednost u saradnji sa  Asocijacijom za korporativnu bezbjednost Jugoistočne Evrope (SEECSA).

Na ovoj konferenciji u fokusu su teme o informacionoj bezbjednosti u sektoru kritične infrastrukture i ključnim bezbjednosnim izazovima u korporativnoj bezbjednosti.

Učešće su uzeli mr. Boštjan Poklukar, ministar unutrašnjih poslova Republike Slovenije, dr. Emilija Stojmenova Duh, ministarka za digitalnu transformaciju Republike Slovenije,  direktor Uprave za informacionu bezbjednost Slovenije, Uroš Sveta, kao i ostali predstavnici bezbjednosnih struktura iz regiona Jugoistočne Evrope.

Asocijaciju menadžera bezbjednosti Crne Gore predstavljao je predsjednik, Dragan Radulović.

“Ova konferencija je izuzetno važna jer omogućava da se upoznamo sa najnovijim trendovima, tehnologijama i najboljim praksama u oblasti zaštite informacionih sistema u sektoru kritične infrastrukture. Učešće na ovoj konferenciji pruža priliku da se unaprijede vještine i kapaciteti u upravljanju bezbjednosnim izazovima”, poručio je Radulović iz Slovenije.