AMBCG je član

Organizacija

ORGANIZACIONA STRUKTURA

UPRAVNI ODBOR

 1. Dragan Radulović, Aerodromi Crne Gore, Predsjednik
 2. Zoran Kujović, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 3. Nebojša Brajević, Hotel Maestral
 4. Vanja Marković, generalni sekretar
 5. Rajko Roganović, Elektroprivreda Crne Gore
 6. Vesko Vukadinović, Lovćen Banka
 7. Pavle Vojinović, Gold security
 8. Goran Nastić, M:tel

 

NADZORNI ODBOR

 1. Milan Baltić, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Predsjednik
 2. Ratković Predrag, Lučka kapetanija Bar
 3. Pavićević Krsto, Agencija za civilno vazduhoplovstvo
 4. Bošković Vladimir, Porto Novi
 5. Goran Nenadović, CSP security
 6. Đukanović Dejan, Uprava policije
 7. Ljubisav Leković, Chedy Luštica

 

SKUPŠTINA

 1. Mladen Bulatović, Luka Bar, Predsjednik
 2. Zoran Vučinović, Hotel Mamula, Potpredsjednik

 

STRUČNI ODBORI

 1. Odbor kritičnu infrastrukturu, Baltić Milan, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 2. Odbor za međunarodnu saradnju, Tmušić Ljuban, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 3. Odbor za informacionu bezbjednost, Dejan Tomović, ekpert za informacionu bezbjednost
 4. Odbor za bezbjednost i zaštitu banaka, Aleksandar Šćepanović, Erste banka
 5. Odbor za edukaciju i trening, Mladen Bulatović, Luka Bar
 6. Odbor za privatni sektor bezbjednosti, Srđan Popović, CSP security
 7. Odbor za bezbjednost turističkih kompleksa, Zoran Vučinović, hotel Mamula
 8. Odbor za bezbjednost vazdušnog saobraćaja, Velizar Darmanović, instruktor za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
 9. Odbor za sigurnost, bezbjednost plovidbe i zaštitu životne sredine, Žarko Lukšić, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama