AMBCG je član

Drugi dan Prve međunarodne konferencije crnogorskih menadžera bezbjednosti otvorili smo temom „Hotelska bezbjednost i krizno upravljanje“ o kojoj su govorili:

  1. Prof. dr Saša Petar, predavač na Sveučilištu Sjever i Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, gostujući profesor na Beirut Arab University, Lisabon i na Swiss School of business and management, Hrvatska;
  2. Zoran Vučinović, glavni menadžer bezbjednosti hotela “Mamula”, Crna Gora;
  3. Dimitrij Lokovšek, dugogodišnji direktor sektora bezbjednosti “Hoteli igralnice turizem”, Slovenija;
  4. Msc ZOP Zoran Barbić, emergency response manager, Luštica Bay, Crna Gora;
  5. Miljan Jovanović, menadžer bezbjednosti “Hotel Radisson Collection Old Mill”, Beograd, Srbija;
  6. Boris Saveljić, dugogodišnji menader bezbjednosti hotela “Avala”, “Regent” i “Ramada”, Crna Gora;