AMBCG je član

Tema u fokusu bila je i “Bezbjednost bankarskih klijenata”, a o ovoj temi profesionalno su se izjasnili:

  1. Jelena Vešović, direktor Direkcije za bezbjednost banke, CKB, članica OTP grupe;
  2. Mr sci. Robert Žunac, direktor Ureda za korporativnu sigurnost, Hrvatska poštanska banka, Hrvatska;
  3. Aleksandar Šćepanović, menadžer bezbjednosti, Erste banka, Crna Gora;
  4. Vladimir Micić, direktor Sektora bezbjednosti, Erste banka, Srbija;
  5. Vesko Vukadinović, direktor Sektora bezbjednosti, Adriatic bank, Crna Gora;
  6. Mitja Trampuž, direktor kompanije CREAPLUS i potpredsjednik Sekcije za kibernetičku bezbjednost Udruženja za informatiku i telekomunikacije pri Trgovinsko-industrijskoj komori Slovenije.